Najdi-glasbenika.si Najem-fotografa.si Omisli.si - najhitreje do najboljšega ponudnika
Prijava v urejanje/Vpis računovodstva
Iščete učinkovito in poceni računovodstvo?
Pošljite povpraševanje računovodskim servisom in na e-mail prejmete ponudbe.

Pridruženih že 196 računovodij...
Poslanih že 2486 povpraševanj...

loadingPošiljam povpraševanje...
Iščete računovodstvo?

Lokacija računovodstva: Podravska regija


Mateja Šifrar s.p.


Mateja Šifrar s.p., Mateja Šifrar, Kamniška 34, 2000 MARIBOR

Opis

Iščete računovodski servis? Nekoga, ki bo ažurno, natančno in v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi vodil vaše knjige? Potem ste na pravem mestu. Ne zamudite priložnosti za začetek uspešnega in dolgoročnega sodelovanja! Smo uspešno podjetje z 16 letno tradicijo. Za vas opravljamo naslednje storitve: kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige, spremljanje terjatev in obveznosti, analitično evidentiranje stroškov in prihodkov, fakturiranje, obračun zamudnih obresti, vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur, obračun davka na dodano vrednost, obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, izdelava glavne blagajne, obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja), sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8), sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, izdelava davčne bilance, obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege, sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih, po potrebi urejanje kadrovskih zadev,priprava dokumentacije za pridobitev kreditov, kontaktiranje z davčnimi organi,druge svetovalne storitve. Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Specializirali smo se tudi za društva. Delamo tudi z javnimi zavodi, kmetovalci, političnimi strankami, ter z podjetji iz tujine. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.
Cena storitev od 50,00€ dalje Član od: 10.01.2012

Domača stran


  • Matejasifrar@gmail.com
  • Reference


  • Naše stranke so iz celotne Slovenije
  • prav tako imamo stranke na Hrvaškem
  • ter tudi na Poljskem.


  • Želite najeti Mateja Šifrar s.p.?